The Impact of Globalisation on Legal Conduct. Вплив глобалізації на правову поведінку

Abstract
Зазначено, що причини протиправної поведінки детермінуються суперечностями суспільного розвитку, ідеологічним протистоянням, економічною, політичною, соціальною нерівністю країн світу та деформацією правової свідомості. Метою статті є висвітлення розуміння протиправної поведінки крізь призму негативного впливу на неї процесів глобалізації. Доведено, що глобалізація в негативному контексті сприяє нерівності, несправедливості, нищенню традиційних цінностей суспільства, невпевненості людей у завтрашньому дні, зростанню загрози нелегітимного застосування збройних сил та агресії за умов зростаючої конкуренції та імперських прагнень урядів окремих держав.
Description
Larysa O. Мakarenko, Vira I. Tymoshenko. The Impact of Globalisation on Legal Conduct // Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. Vol. 27, No. 1. 2022. PP. 20-29. Макаренко Л.О., Тимошенко В.І. Вплив глобалізації на правову поведінку // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Том. 27. 2022. №1. С.20-29. DOI: 10.33270/0122271.20
Keywords
протиправна поведінка, процеси глобалізації, злочин, злочинність, корупція, правова свідомість
Citation