Запровадження інституту кримінальних проступків у контексті реформування системи досудового розслідування в Україні. Initiation of the Institute of Criminal Offenses in the Context of Reforming the Preliminary Investigation System in Ukraine

Abstract
На підставі аналізу розвитку законодавства, правозастосовної практики, доктринальних підходів та іноземного досвіду висвітлено бачення перспектив запровадження в Україні спрощеного порядку досудового розслідування.On the basis of the analysis of the legislation development, law enforcement practice, doctrinal approaches and foreign experience, the perspectives of introduction of simplified procedure of pre-trial investigation in Ukraine were expressed.
Description
Keywords
кримінальний проступок, дізнання, досудове розслідування, правоохоронні органи, Національна поліція, система підготовки поліцейських, criminal offense, inquiry, pre-trial investigation, law enforcement agencies, National Police, police training system
Citation