Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.Temporary Access to Belongings and Documents as a Measure to Ensure the Reimbursement for Damage Caused by a Criminal Offence

Abstract
Розкрито поняття, мету, функції та предмет тимчасового доступу до речей і документів. Досліджено можливість застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для отримання інформації про окремі види майна підозрюваного, обвинуваченого.
Description
Keywords
тимчасовий доступ до речей та документів; забезпечення відшкодування шкоди;, заходи забезпечення кримінального провадження; мета тимчасового доступу до речей і документів., временный доступ к вещам и документам; обеспечение возмещения вреда;, меры обеспечения уголовного производства; цель временного доступа к вещам и документам., temporary access to belongings and documents; ensuring the reimbursement for damage;, measures to ensure criminal proceeding; goal of temporary access to belongings and documents.
Citation