ДОТРИМАННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗАКОННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЕТНІЧНИХ ГРУП ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ