Удосконалення заходів протидії булінгу в Україні. Improvement of Measures against Bulling in Ukraine

Abstract
Мета статті – конкретизувати поняття булінгу, визначити його основні ознаки, причини, види, суб’єктивний склад для подальшої модернізації заходів із запобігання цьому негативному явищу в Україні; сформулювати пропозиції та рекомендації стосовно вдосконалення кримінально-правового захисту особи від булінгу в нашій країні. Для реалізації зазначеної мети в статті виконано такі завдання: розглянуто різні підходи до розуміння поняття булінгу як однієї із форм насильства; досліджено його соціальну та правову сутність, причини виникнення; проаналізовано суб’єкти боулінгу, надано їх кримінологічну характеристику; визначено форми булінгу в Україні.The purpose of the article is to clarify the concept of «billing», to identify its main features, causes, types, subjective composition for further modernization of measures to prevent it in Ukraine; formulating appropriate proposals and recommendations for improving the criminal defense of a person against bullying in Ukraine.
Description
Keywords
булінг, кібербулінг, жертва булінгу, булер (булі), спостерігачі, детермінанти булінгу, міжнародний досвід, запобігання, заходи протидії булінгу в Україні, bulling, cyberbulling, victim of bulling, buller (bully), observers, determinants of bulling, international experience, counteraction to bullying in Ukraine
Citation