Тренінг формування вмінь законотворця у майбутніх юристів