Історія судових і правоохоронних органів України. Курс лекцій. History of Judicial and Law Enforcement Bodies of Ukraine. Course of lectures

Abstract
Книга вміщує стислий виклад авторських лекцій сучасних вітчизняних науковців з навчальної дисципліни «Історія судових і правоохоронних органів України», прочитаних здобувачам вищої освіти Національної академії внутрішніх справ. Висвітлюються виникнення, розвиток та еволюція судових і правоохоронних органів як важливої складової державно-правового устрою на території сучасної України відповідно до конкретно-історичних умов та хронологічної послідовності. Матеріал поданий згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України, новітніми науковими вимогами. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних навчальних закладів, усіх тих, хто прагне пізнати історію судових та правоохоронних органів України, як складової її державно-правового устрою з найдавніших часів до сьогодення.
Description
Історія судових і правоохоронних органів України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (наук. ред.), Є.С. Дурнов, О.В. Шкуратенко (кер. авт. кол.), Д.І. Курас (наук. ред.), Ю.В. Сокур (відп. секр.) та ін.; за ред. В.М. Щербатюка, Д.І. Кураса. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2022. – 280 с.
Keywords
історія, держава, право, Україна, судові і правоохоронні органи України, history, state, law, Ukraine, judicial and law enforcement bodies of Ukraine
Citation