Політико-правові феномени як об’єкти філософсько-правової рефлексії (семіотичний підхід).Political and Legal Phenomena as the Objects of Philosophy of Law’s Reflection (Semiotic Approach)

Abstract
Розглянуто перспективи синтезу досягнень різних гуманітарних дисциплін на основі семіотичного підходу до аналізу соціального буття. Розкрито зміст понять «політико-правова комунікація», «політико-правова міфологія», «політико-правовий універсум», «політико-правова реальність» у контексті сучасних філософсько-правових і семіотико-правових досліджень. Охарактеризовано значення цих понять для розв’язання багатьох проблем філософії права та семіотики права на сучасному етапі розвитку, а також продемонстровано їх евристичний потенціал.
Description
Keywords
філософія права; семіотика права; політико-правова комунікація;, політико-правова міфологія; політико-правовий універсум; політико-правова реальність., философия права; семиотика права; политико-правовая коммуникация;, политико-правовая мифология; политико-правовой универсум; политико-правовая реальность., Philosophy of Law; Semiotics of Law; Political and Legal Communication;, Political and Legal Mythology; Political and Legal Universe; Political and Legal Reality.
Citation