Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого.Shadow Economy as Heritage of the Totalitarian Past: Scientists Papers Review

Abstract
Розглянуто етапи становлення та розвитку в Україні тіньової економіки. Доведено, що зрощування партійно-господарської номенклатури з тіньовим бізнесом за радянських часів слугувало передумовою криміналізації економічних відносин та поширення корупції в сучасний період державотворення.
Description
Keywords
тіньова економіка; фіктивна економіка; підпільна економіка;, організована економічна злочинність; корупція; фінансове шахрайство., теневая экономика; фиктивная экономика; подпольная экономика;, организованная экономическая преступность; коррупция; финансовое мошенничество., shadow economy; phantom economy; underground economy;, organized economic crime; corruption; financial fraud.
Citation