СТАНДАРТИ STANAG 6001 У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ СИЛОВИХ СТРУКТУР