Громадянське суспільство в Україні: від витоків до наукової концепції

Abstract
Досліджується процес формування концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій теорії з XVI ст. до початку XX ст. Увага акцентується на внеску у розробку даної концепції прихильників доктрини правової держави. Наголошується на зв’язку правової держави і громадянського суспільства.
Description
Тимошенко В.І. Громадянське суспільство в Україні: від витоків до наукової концепції // Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 2 т. / за заг. ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка та акад. НАПрН України О.В.Скрипнюка /Т.I. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. - Київ: Вид-во «Юрид. думка», 2018.
Keywords
громадянське суспільство, громада, право, демократія, влада, громадівський соціалізм, самоуправління
Citation