Агресія злочинна

Abstract
розглядається сутність злочинної агресії, її види, форми прояву та основні фактори агресивної поведінки. Обгрунтовуються думка, що основну причину агресії слід шукати у стані суспільства, в матеріальних та духовних умовах становлення, існування, розвитку та діяльності людей. Стверджується, що для зменшення проявів агресії, необхідно змінити суспільство, підвищити рівень його правової культури і правової свідомості.
Description
Тимошенко В.І. Агресія злочинна // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.10-15.
Keywords
агресія, злочинна агресія, суспільство, насильство, шкода, агресивна поведінка, заздрість, амбіції, злочинність, злочин
Citation