СУЧАСНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. THE CURRENT STAGE OF TERRITORIAL COMMUNITIES ESTABLISHMENT

Abstract
У статті проаналізовано становлення об’єднаних територіальних громад, проблеми та перспективи їх вирішення на сучасному етапі. Виділено основні нормативно-правові, якими регулюється процес об’єднання ОТГ. Визначено актуальність реформи децентралізації, функціонування та виконання планів об’єднаних територіальних громад. Окреслено процес, відповідно до якого створюються ОТГ та способи управління ними. Проаналізовано структуру надходжень доходів та стан виконання місцевих бюджетів на сучасному етапі. Виділено права місцевих органів влади в багатьох країнах (США, Франція, Італія), їх можливість самостійно встановлювати місцеві податки. Under the current conditions of economic development, the role of territorial communities with local selfgovernment in the socio-economic development of the country is growing due to a series of reforms that have been initiated and are already being implemented. In accordance with the implementation of the decentralization reform, a huge part of the powers and responsibilities in the financial and budgetary spheres goes "on the ground". However, there are many complicated and painful problems about their functioning, the solution of which, in general, affects socio-economic development of our state.
Description
Keywords
Citation
Collections