ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЯК УЧАСНИКА КОНЦЕСІЙНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ