Особливості розуміння понять «посадова особа», «службова особа», «представник влади» та їх значення в правовому регулюванні пенітенціарних правовідносин.The Peculiarities of the Definitions «an Official», «an Officer», «a Representative of Power» Understanding and their Importance in the Legal Regulation of the Penitentiary Legal Relationships

Abstract
Розкрито проблеми тлумачення понять «посадова особа», «службова особа», «представник влади» та їх співвідношення між собою. Аргументовано, що ці терміни недостатньо визначено в законодавстві, зокрема нормативному регулюванні кримінально-виконавчої служби, що негативно позначається на трактуванні правового статусу співробітників системи. Запропоновано шляхи розв’язання зазначених проблем.
Description
Keywords
державна служба; пенітенціарна служба;, посадова особа, государственная служба; пенитенциарная служба;, должностное лицо; служебное лицо; представитель власти., state service; penitentiary service; an official;, an officer; a representative of power.
Citation