РОЛЬ ПРОКУРОРА НА СТОРОНІ ОБВИНУВАЧЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується процесуальне положення прокурора в стадії досудового розслідування, яким зумовлюється його провідна роль на стороні обвинувачення під час реалізації кримінальної процесуальної функції обвинувачення в її початковій (досудовій) формі. Визначено, що прокурор виконує у стадії досудового розслідування дві функції: здійснює нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та реалізує функцію обвинувачення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у попередній (досудовій) формі шляхом порушення обвинувачення та офіційного оформлення обвинувального акта. The article analyzes the procedural position of the prosecutor at the stage of pretrial investigation, which determines his leading role on the side of the prosecution in the implementation of the criminal procedural function of the prosecution in its initial (pre-trial) form. It is determined that the prosecutor performs two functions at the stage of pre-trial investigation: oversees the observance of laws by the bodies of pre-trial investigation in the form of procedural guidance of pre-trial investigation and implements the function of accusation of a person who has committed a criminal offense, in a preliminary (conviction) act.
Description
Keywords
кримінальне провадження, досудове розслідування, обвинувачення, сторона обвинувачення, прокурор, функція, criminal proceedings, pre-trial investigation, prosecution, prosecution, prosecutor, function
Citation
Collections