ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ АУДІЮВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ