МЕХАНІЗМ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ВНАСЛІДОК НЕМОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО ІСНУВАННЯ ЯК СОЮЗУ МІЖ ЧОЛОВІКОМ І ЖІНКОЮ (УНАСЛІДОК ЗМІНИ СТАТІ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автором на підставі аналізу та узагальнення наукових положень щодо з’ясування сутності процедури припинення шлюбу з різних причин, у тому числі на підставі зміни статі одного з подружжя, запропоновано механізм розірвання такого шлюбу, причому цей процес охарактеризовано як автоматичний, тобто такий, що не потребує подання відповідної заяви. The author, on the basis of analysis and generalization of scientific provisions regarding the clarification of the essence of the procedure for termination of marriage for various reasons, including the change in the sex of one of the spouses, proposes a mechanism for the dissolution of such a marriage, and this process is characterized as automatic, that is, that does not need submission of the relevant application.
Description
Keywords
підстави припинення шлюбу, розірвання шлюбу, зміна статі, подружжя, сім’я, орган державної реєстрації актів цивільного стану, суд, grounds for termination of marriage, dissolution of marriage, change of sex, spouse, family, state registration authority, court
Citation
Collections