ДЕНОТАТНО-НОМІНАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕРГОНІМІВ МІСТА ВІННИЦІ. DENOTATIVE AND NOMINATIVE CLASSIFICATION OF ERGONYMS OF THE CITY OF VINNITSIA

dc.contributor.authorБортун Каріна Олександрівна
dc.contributor.authorBortun Karina
dc.date.accessioned2024-06-08T10:24:53Z
dc.date.available2024-06-08T10:24:53Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionБортун К.О. Денотатно-номінативна класифікація ергонімів міста Вінниці The latest approaches to improving philological sciences : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2024. С. 18-31. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-426-9-2
dc.description.abstractДенотатно-номінативна класифікація ергонімів Вінниччини є важливим аспектом вивчення міської топонімії та відображенням культурної та історичної спадщини міста у мові. Ця доповідь присвячена аналізу ергонімів Вінниці з точки зору їхньої класифікації за допомогою денотатно-номінативного підходу. Було розглянуто можливі аспекти класифікації ергонімів, такі як їхнє походження, семантичні зв’язки та культурні асоціації. Розкриття цих аспектів допоможе краще зрозуміти роль ергонімів у формуванні міської ідентичності та їхній внесок у відтворення культурного образу міста Вінниці через мовний код. Метою постають опис ярусної структури денотатно-номінативної класифікації, із деталізованим поділом на класи у межах кожної із груп ергооб’єктів міста Вінниці. Нормативна база для паспортизації ергонімів потребує уваги щодо особливостей градації ергонімів за будовою, співвідношення між структурними та денотатно-номінативними розрядами онімної лексики. Проаналізований ілюстративний матеріал дав змогу докладно викласти й унаочнити основні шари денотатно-номінативної класифікації, із деталізованим поділом на класи у межах кожної із груп ергооб’єктів: пресулатоніми, сальвоніми, протекціоніми та продуціоніми. У статті для відбору та інвентаризації ергонімів використано описовий метод із прийомами наскрізного виписування та систематизації, у результаті чого було створено денотатно-номінативну класифікаціїю ергонімії м. Вінниці. На різних етапах дослідження використано статистичні методи для побудови репрезентативної вибірки дослідження, зокрема кількісних підрахунків – для вивчення відсоткового співвідношення основних ярусів денотатно-номінативної характеристики ергонімії Вінниці. The denotative and nominative classification of ergonyms of Vinnytsia region is an important aspect of the study of urban toponymy and a reflection cultural and historical heritage of the city in the language. This report is devoted to the analysis of Vinnytsia ergonyms in terms of their classification using the denotative-nominative approach. The following aspects were considered possible aspects of ergonym classification, such as their origin, semantic relations and cultural associations. The disclosure of these aspects will help to better understand the role of ergonyms in shaping urban identity and their contribution to the reproduction of the cultural image of Vinnytsia Vinnytsia through the linguistic code. The aim is to describe the tiered structure of the denotative-nominative classification, with a detailed division into classes within each of the groups of the Vinnytsia city's energy facilities. The regulatory framework for certification of ergonyms requires attention to the peculiarities of ergonym gradation by structure, the correlation between structural and denotative-nominative categories of the onomic vocabulary. The analysed illustrative material made it possible to describe in detail and illustrate the main layers of the denotative-nominative classification, with a detailed division into classes within each of the groups of ergo-objects: presulatonyms, salvonyms, protection and production. The article uses the following methods for the selection and inventory of ergonyms the descriptive method with the techniques of cross-cutting and systematisation, which resulted in the creation of a denotative-nominative classification of ergonymy in Vinnytsia. At different stages of the study statistical methods were used to build a representative sample of the study, in particular, quantitative calculations - to study the percentage of the main tiers of denotative and nominative characteristics of Vinnytsia's ergonymy.
dc.identifier.urihttps://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/31794
dc.language.isouk_UA
dc.subjectергонім, ергонімікон, денотатно-номінативна класифікація ергонімів, еrgonym, ergonymicon, denotative-nominative classification of ergonyms
dc.titleДЕНОТАТНО-НОМІНАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕРГОНІМІВ МІСТА ВІННИЦІ. DENOTATIVE AND NOMINATIVE CLASSIFICATION OF ERGONYMS OF THE CITY OF VINNITSIA
dc.typeBook chapter
local.departmentКафедра правової лінгвістики
local.special10.02.01 – українська мова
local.udk169:78.02
local.vidМонографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Бортун К.О. розділ монографії.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: