Виявлення за допомогою технологій кримінального аналізу фактів розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету на основі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Detection facts on misappropriation, embezzlement or conversion of state budge funds on the basis of data from the State Register of Real Property Rights using technologies of crime analysis

Abstract
У посібнику висвітлено загальний порядок обробки та аналізу за допомогою програмних продуктів MS Word, MS Excel та IBM i2 Analyst’s Notebook інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України для виявлення фактів розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна державними органами та установами. Посібник розрахований на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й призначений для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу.
Description
Виявлення за допомогою технологій кримінального аналізу фактів розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету на основі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно [Текст] : практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. ― К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. ― 180 с.
Keywords
Кримінальний аналіз, державний реєстр речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України, MS Excel, IBM i2 Analyst’s Notebook, Crime analysis, State Register of Real Property Rights, MS Excel, IBM i2 Analyst’s Notebook, MS Word
Citation