ОСНОВНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ МОП У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СТАН ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ. THE ILO'S MAIN STANDARDS REGARDING THE WAGES: THE CONTENT AND THE STATE OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Abstract
Стаття присвячена аналізу основних Конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) у сфері оплати праці та дослідженню на їх основі змісту права працівника на гідну оплату праці. Серед ключових стандартів у сфері оплати праці визначено свободу розпорядження зарплатою; право на регулярне одержання зарплати; обмеження відрахувань із зарплати; гарантії одержання інформації про умови оплати праці; гарантування мінімального розміру зарплати. The article is devoted to the research of the basic standards of the International Labor Organization (ILO) regarding the wages. The content of the employee's right to decent salary and guarantees for its realization, which based on the analysis of main ILO’s Conventions, have been determined.
Description
Keywords
Citation
Collections