Біографічний метод у кримінології

Abstract
розглядається сукупність прийомів, способів та процедур, що застосовуються в процесі збору та аналізу відомостей щодо особи, яка вчинила злочин, або може його вчинити, з метою його запобігання. Наголошується, що в основі біографічного методу у кримінології лежить вивчення індивідуального життєвого шляху конкретної людини (соціального статусу батьків, місця проживання, умов соціалізації, освіти, сім'ї, місця роботи, друзів тощо).
Description
Тимошенко В.І. Біографічний метод у кримінології // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.39.
Keywords
біографічний метод, кримінологія, особистість, соціологія, людина, злочинність
Citation