Правові питання формування ефективної моделі фондового ринку України