Особливості дефініції поняття «корупція».On the Problem of the Definition of «Corruption»

Abstract
Дослідженню та уточнено понятійно-категорійний апарат, який використовують під час вивчення корупції. На підставі аналізу наукових і нормативних джерел із різними підходами до визначення цього поняття запропоновано авторську дефініцію корупції.Исследован и уточнен понятийно-категориальный аппарат, который используется при изучении коррупции. На основе анализа научных и нормативных источников с различными подходами к определению данного понятия предложена авторская дефиниция коррупции.
Description
Keywords
корупція; визначення;, поняття; дефініція; ознаки., коррупция; определение;, понятие; дефиниция; признаки., corruption; definition, concept; characteristics.
Citation