ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ І КУРСАНТІВ-ПСИХОЛОГІВ