ДОПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ