ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито деякі питання правового статусу працівників апарату адміністративних судів. Встановлено, що в Законі України «Про судоустрій та статус суддів» не висвітлено адміністративно-правовий статус працівників апарату саме адміністративних судів, а містяться лише загальні відомості щодо апарату всіх судів. Відповідно до положення про апарат Верховного Суду, затвердженого Постановою Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 р., секретаріат Касаційного адміністративного суду складається з 10 підрозділів, проте не зрозумілі повноваження кожного підрозділу, їхні особливості, правове регулювання діяльності тощо. The article reveals some issues of the legal staff of the administrative courts. It has been established that the Law of Ukraine “On the Judicial System and the Status of Judges” does not reflect the administrative and legal status of the staff of the administrative courts, but only general information about the staff of all judges. According to the provision on the office of the Supreme Court, approved by the decision of the Plenum of the Supreme Court of November 30, 2017, the Secretariat of the Cassation Administrative Court consists of 10 divisions, but the powers of each division, their features, legal regulation of activities, and so on are not clear.
Description
Keywords
адміністративний суд, апарат адміністративних судів, повноваження, структура, суд, administrative court, apparatus of administrative judges, powers, structure, court
Citation
Collections