КОНЦЕПЦІЯ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі розкрито зміст концепції широкого розуміння адміністративного процесу та визначено її вплив на формування системи функцій адміністративного процесу. Зазначається, що концепція широкого розуміння адміністративного процесу, по-перше, була поширена в працях науковців радянського адміністративного права, які намагалися в умовах відсутності адміністративної юстиції та судового порядку розгляду адміністративних спорів використовувати його у процесі характеристики діяльності органів виконавчої влади, по-друге, має прибічників серед сучасних науковців України. The paper describes the concept of a broad understanding of the administrative process and its influence on the formation of the system of functions of the administrative process. It is noted that the concept of a broad understanding of the administrative process, first, was widespread in the writings of scholars of Soviet administrative law, who tried in the absence of administrative justice and judicial procedure of administrative disputes to use it in characterizing the activities of executive authorities, and secondly, has supporters among modern scholars of Ukraine.
Description
Keywords
адміністративний процес, концепції адміністративного процесу, управлінський процес, юрисдикційний процес, функції адміністративного процесу, administrative process, concepts of administrative process, administrative process, jurisdictional process, functions of administrative process
Citation
Collections