Предмет доказування в справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів.Fact in Proof in Cases of Special Proceeding on the Establishment of the Facts Relevant to the Protection of Family Rights and Interests

Abstract
Досліджено предмет доказування в справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів. На підставі аналізу наукової літератури, цивільного процесуального та сімейного законодавства України виокремлено обставини, що формують предмет доказування в таких справах, а також здійснено їх класифікацію.
Description
Keywords
доказування; предмет доказування; окреме провадження;, встановлення фактів; сімейні права та інтереси., доказывание; предмет доказывания; особое производство, установление фактов; семейные права и интересы., evidence; fact in proof; special proceeding; establish the facts;, family rights and interests.
Citation