Аутогенне тренування як засіб подолання стресу людини