ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. THE EFFECT OF INFLATION ON THE ACTIVITIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Abstract
У статті проаналізовано місце цінової стабільності у підприємницькій діяльності головних фінансових посередників в Україні. Розглянуто наслідки запровадження інфляційного тарґетування Національним банком України. Здійснено порівняння рівня інфляції з процентними ставками за кредитними та депозитними банківськими продуктами. Вивчено вплив інфляції на дохідність банків, інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Досліджено структуру активів небанківських інвестиційних посередників та виявлено тенденції, характерні для їхньої динаміки. Price stability as well as exchange rate stability constitute the main signs of stability of the national currency unit. The National Bank of Ukraine views achievement of price stability as preservation of the capacity of the national currency through maintenance of low stable inflation rate in the mid term (from three to five years) and determines it as its core function. That makes financial institutions take into account the priorities set by the financial regulator for itself as well as to consider them in the performance of their mediatory functions. The purpose of the study is to determine the effect made by inflation on the entrepreneurial activity of the key participants of the domestic financial market.
Description
Keywords
Citation
Collections