Ефективність адаптації студентів до ВНЗ залежно від їх індивідуального стилю діяльності