СТРУКТУРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБОВʼЯЗКОВА ОЗНАКА ОСНОВНОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБʼЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 351 КК УКРАЇНИ