ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА