СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТА ТА МІСЦЕ В НІЙ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ