Адміністративно-правові відносини в англійській інтерпретації.ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN ENGLISH INTERPRETATION

Abstract
Проаналізовано особливості адміністративно-правових відносин в англійській інтерпретації. Визначено, що їх обʼєктом є суспільне благо, яке має ціннісне наповнення для кожного субʼєкта суспільства. Окреслено проблему ролі англійської мови в діяльності науковця-адміністративіста. Наголошено на необхідності прийняття закону щодо обовʼязковості англійського перекладу будь-якого міжнародного акта (угоди, договору, ноти), які укладає Україна та інша держава з метою кращого та всебічного розуміння положень міжнародного акта для кожного субʼєкта адміністративноправових відносин.The peculiarities of administrative-legal relations in the English interpretation are analyzed. It is determined that their object is the public good, which has a value for each subject of society. The problem of the role of the English language in the activity of a scientist-administrator is marked. The necessity of passing the law on obligatory English translation of any international act (agreement, agreement, notes) concluded between Ukraine and another state is emphasized in order to better and comprehensively understand the provisions of the international act for each subject of administrativelegal relations.
Description
Keywords
вчений-адміністративіст, відносини, соціальна взаємодія, Європейський Союз, ясність, однозначність, всесвітній простір, administrative specialist, relation, European Union treaty, clarity, simplicity, globalization
Citation