ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. LEGAL REGULATION OF THE TAXATION REGIME OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлюються правові засади здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств у руслі змін до податкового законодавства. Вказується, що динаміка правових норм своїм наслідком має недосконалість правового регулювання оподаткування сільськогосподарських підприємств, водночас гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу є необхідною умовою для поступу нашої держави до європейської спільноти. Запропоновано перспективні напрями подальшого вдосконалення національного законодавства з урахуванням необхідності розуміння особливостей здійснення сільськогосподарської діяльності, диспаритету цін на продукцію й засоби її виробництва, залежність від природно- кліматичних умов, прибутковість окремих галузей сільського господарства, недопущення дискримінації між сільськогосподарськими товаровиробниками, рівномірність податкового навантаження, запровадження преференцій для оподаткування малих сільськогосподарських товаровиробників. The paper highlights the legal basis for the activities of agricultural enterprises in line with changes in tax legislation. It is pointed out that the dynamics of legal norms results in the imperfection of the legal regulation of taxation of agricultural enterprises, while the harmonization of Ukrainian legislation with the law of the European Union is a necessary condition for our country's accession to the European community. Thus, as a result of the administrative reform and decentralization processes in Ukraine, communities function as the main foundations of the activities of collectives of settlements, Starostyn districts.
Description
Keywords
сільське господарство, оподаткування, спрощена система оподаткування, єдиний податок, загальна система оподаткування, податок на прибуток, податок на додану вартість, agriculture, taxation, simplified taxation system, single tax, general taxation system, income tax, value added tax
Citation
Collections