IMPROVEMENT OF PROCUREMENT PROCESS THROUGH INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Abstract
This work defines the term procurement as the process of finding and agreeing to terms, and acquiring goods, services, or works from an external source, often via a tendering or competitive bidding process. It is used to ensure the buyer receives goods, services, or works at the best possible price when aspects such as quality, quantity, time, and location are compared. Consequently, improvement of procurement activity of a company will increase its efficiency and profitability. В роботі запропоновано визначення терміну закупівлі як процес пошуку та погодження умов та придбання товарів, послуг чи робіт із зовнішнього джерела, часто шляхом тендеру або конкурсних торгів. Він використовується для того, щоб покупець отримував товари, послуги або працю за найкращою можливою ціною, коли порівнюються такі аспекти, як якість, кількість, час та місцезнаходження. Як наслідок, удосконалення закупівельної діяльності компанії підвищить її ефективність та прибутковість.
Description
Keywords
Citation
Collections