ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ БОРГУ ТА ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ