Вплив емоційного інтелекту на сприймання соціальної реклами особами раннього юнацького віку.The Influence of Emotional Intelligence on the Perception of Social Advertising by People of Early Youth

Abstract
Метою статті є висвітлення результатів емпіричного дослідження щодо визначення взаємозалежності між сприйняттям соціальної реклами особами раннього юнацького віку й ступенем розвитку їхнього емоційного інтелекту.The purpose article presents the results of an empirical study aimed at determining the interdependence between the perception of social advertising by young people and the degree of development of their emotional intelligence.
Description
Keywords
соціальна реклама, емоційний інтелект, ранній юнацький вік, шкідливість куріння, експериментальна група, контрольна група, social advertising, emotional intelligence, early adolescence, harmfulness of smoking, experimental group, control group
Citation