АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ЮРИСТІВ