Антисоціальна поведінка

Abstract
подається характеристика навмисних, повторюваних діянь, що ігнорують соціальні стандарти, є шкідливими або деструктивними (руйнівними) для групи людей або суспільства загалом. Визначаються причини антисоціальної поведінки, наголошується, що така поведінка є криміногенним фактором.
Description
Тимошенко В.І. Антисоціальна поведінка // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.25-27.
Keywords
антисоціальна поведінка, особистість, соціопат, деформація правосвідомості, правові наслідки, злочинність
Citation