Повноваження начальника органу дізнання і особи, яка провадить дізнання