ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ