Становлення цінностей особистості працівника в системі правоохоронних органів.Formation of values of employee’s personality in the system of law enforcement

Abstract
Стаття присвячується питанню становлення цінностей особистості працівника в системі правоохоронних органів. Розглядаються такі поняття як особистість та цінності особистості. Цінності особистості – це перспективні стратегічні життєві цілі та мотиви життєдіяльності. Розглядається процес становлення моральних цінностей особистості працівника правоохоронних органів в ході його професійної діяльності.Статья посвящается вопросу становления ценностей личности сотрудника правоохранительных органов. Рассматриваются такие понятия как личность и ценности личности. Ценности личности - это перспективные стратегические жизненные цели и мотивы жизнедеятельности. Рассматривается процесс становлення нравственных ценностей личности сотрудника правоохранительных органов в ходе его профессиональной деятельности.The article is devoted to the issue of the formation of individual’s values of law enforcement officer. Such concepts aspersonality and values of the individual are examined. Values of the individual are the prospective strategic life purposes and motives of vital activity. The process of formation of the moral values of law enforcement officer during his professional activity is explored.Статья посвящается вопросу становления ценностей личности сотрудника правоохранительных органов. Рассматриваются такие понятия как личность и ценности личности. Ценности личности - это перспективные стратегические жизненные цели и мотивы жизнедеятельности. Рассматривается процесс становлення нравственных ценностей личности сотрудника правоохранительных органов в ходе его профессиональной деятельности.
Description
Лісун С.Л. Становлення цінностей особистості працівника в системі правоохоронних органів // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 6(25). – с.192-196 УДК159: 351.745.1
Keywords
особистість, цінності, професійні цінності, моральні цінності, личность, ценности, профессиональные ценности, нравственные ценности, personality, professional values, values, moral values
Citation
Collections