Фізична підготовка фахівців з охоронної діяльності та безпеки. Physical training of security and safety specialists

Abstract
У навчальному посібнику висвітлено й узагальнено теоретичні засади організації та методики фізичної підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки. Охарактеризовано фізичні якості людини та особливості їх розвитку. Розглянуто заходи безпеки та запобігання травматизму, правила гігієни під час занять фізичними вправами, надання домедичної допомоги в разі травмування. Подано техніку виконання прийомів фізичного впливу в умовах протиборства з правопорушником, окреслено правові підстави їх застосування. Видання призначене для фахівців з охоронної діяльності та безпеки, для підготовки військових фахівців фізичної підготовки і спорту для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, наукових та науково-педагогічних працівників, адׄ’юнктів, офіцерів-слухачів, курсантів, командирів підрозділів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти системи МВС України.
Description
Фізична підготовка фахівців з охоронної діяльності та безпеки : навч. посіб. / [Д. П. Кисленко, В. В. Бондаренко, Н.Б. Вербин, І. О. Донець]. Київ : НУОУ, 2024. 128 с.
Keywords
охоронна діяльність; безпека; фахівець; спеціальна фізична підготовка; фізична підготовка; security activity; security; specialist; special physical training; physical training
Citation