АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ. Administrative and legal status of the body of state regulation of civil aviation of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті автор розглядає та аналізує нормативно-правові акти влади, що стосуються проблеми встановлення правового статусу органу державного регулювання цивільною авіацією протягом незалежності України, а також необхідність установлення правового статусу законодавчим органом держави. Розгляд проблеми організаційно-правового забезпечення управління будь-якої сфери існування соціуму має велике теоретичне та практичне значення. Від того, на рівні якого нормативно-правового акта визначено правовий статус органу управління такою галуззю суспільного життя, як цивільна авіація, значно залежить значущість державного органу в механізмі виконавчої влади. In the article the author considers and analyzes normative-legal acts of the power concerning a problem of establishment of the legal status of body of the state regulation by civil aviation during independence of Ukraine and also necessity of establishment of the legal status by the legislative body of the state. Consideration of the problem of organizational and legal management of any sphere of existence of society is of great theoretical and practical importance. The importance of a state body in the mechanism of executive power depends to some extent on the level of a normative legal act that determines the legal status of a governing body of such a branch of public life as civil aviation.
Description
Keywords
адміністративно-правовий статус, цивільна авіація, орган державного регулювання діяльності цивільної авіації, публічна адміністрація, орган влади, administrative and legal status, civil aviation, body of state regulation of civil aviation activity, public administration, authority
Citation
Collections