Захист права на повагу до гідності в Європейському суді з прав людини (на прикладі справи «Савіцький проти України»)