Науковий твір «Методика розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», Свідоцтво № 51174

Abstract
Запропонована методика ґрунтується на поглибленому дослідженні кількісних та якісних характеристик відповідних злочинів, системному опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів, узагальнених матеріалах практичної діяльності правоохоронних органів в умовах реалізації нового КПК України, враховує досвід інших країн та міжнародні стандарти.
Description
Keywords
Citation
Collections