ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕАЛЬНИХ І РАЦІОНАЛЬНИХ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ. IDENTIFICATION OF REAL AND RATIONAL BORDERS OF REGIONAL CLUSTER FORMATI

Abstract
У статті показано передумови ідентифікації меж регіональних кластерів підприємств. Проаналізовано попередні дослідження і публікації стосовно ідентифікації умов розвитку кластерів. Надано аргументацію на користь потреби у становленні наукових засад для визначення меж регіональних кластерів підприємств. Визначено та проаналізовано підходи до встановлення меж регіональних кластерів підприємств, які б надавали змогу визначати склад суб’єктів, що вступають у різні форми координації. Визначено дві групи підходів до встановлення меж регіональних кластерів підприємств. Визначено переваги та недоліки підходів до ідентифікації меж регіональних кластерів підприємств. The development of regional clusters of enterprises is now a powerful organizational reserve for the development of productive forces and economic relations of regions in Ukraine, which has not been yet used. Despite the significant attention in research papers to cluster economics, a number of important fundamental and applied problems remain unresolved. One of these problems deals with identification of the borders of clusters of enterprises.
Description
Keywords
Citation
Collections